ඇලෙක්ස් විසේන්ට්

මැඩ්රිඩ් හි උපත ලද අතර විදුලි සංදේශ ඉංජිනේරු. මම තාක්‍ෂණයට ඇලුම් කරන අතර විශේෂයෙන් ඇපල් හා සම්බන්ධ සෑම දෙයක්ම. අයි-පොඩ් සහ පසුව අයිෆෝන් එළියට පැමිණි දා සිට, මම ඇපල් ලෝකය සමඟ අවුල් වී, මගේ සියලු නිෂ්පාදන එකිනෙකට සම්බන්ධ කළ හැකි සමස්ත පරිසර පද්ධතියක් සංවිධානය කරන්නේ කෙසේදැයි වින්‍යාස කර සොයා ගතිමි.

ඇලෙක්ස් විසේන්ට් 97 අගෝස්තු මාසයේ සිට ලිපි 2016 ක් ලියා ඇත