ඉග්නේෂියෝ සලා

ඇපල් ලෝකයට මගේ පළමු පිවිසුම වූයේ මැක්බුක්, “සුදු ජාතිකයින්” හරහා ය. වැඩි කල් යන්නට මත්තෙන් මම 40GB අයිපොඩ් ක්ලැසික් මිලදී ගත්තා. 2008 වන තෙක් මම ඇපල් විසින් නිකුත් කරන ලද පළමු මාදිලිය සමඟ අයිෆෝන් වෙත පිම්මක් පැනීම නිසා PDAs ගැන මට ඉක්මනින් අමතක විය. මම අවුරුදු 10 කට වැඩි කාලයක් තිස්සේ iPhone ප්‍රවෘත්ති ලියමින් සිටිමි. මගේ දැනුම බෙදා ගැනීමට මම සැමවිටම කැමතියි. එය කළ හැකි ඇක්ටිව්ලිඩාඩ් අයිෆෝන් වලට වඩා හොඳ ක්‍රමය කුමක්ද?

ඉග්නේෂියෝ සලා විසින් 4515 සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට ලිපි 2014 ක් ලියා ඇත