කරීම් හ්මීඩන්

හෙලෝ! මම ඇපල් ලෝකයේ අයිපොඩ් ෂෆල් එකකින් ආරම්භ කළෙමි, සියල්ල අපූරුය, ඔබ අයිටියුන්ස් ධාවන ලැයිස්තුවට ඇතුළත් කළ අහඹු ගීත වලින් ඔබව පුදුමයට පත් කිරීමේ හැකියාව. පසුව අයි-පොඩ් නැනෝ, අයිපොඩ් ක්ලැසික් සහ අයිෆෝන් 4 ... කුපර්ටිනෝ පරිසර පද්ධතියෙන් විස්මයට පත් වූ මම ඇක්ටිව්ලිඩෑඩ් අයිපෑඩ් හි මගේ ස්ථානය සොයාගතිමි, මෙයින් පසු අපි ඇක්ටිව්ලිඩාඩ් අයිෆෝන් වෙත පිම්මක් ගෙන ගියෙමු. "කුපර්ටිනෝ හි, මම ඔහු සමඟ දිනපතා ඉගෙන ගන්නෙමි. විසන්ධි කරන්න? ඔව්, නමුත් ඇපල් ගැජටයක් සමඟ;)

කරීම් හෙමිඩාන් 1315 අගෝස්තු මාසයේ සිට ලිපි 2016 ක් ලියා ඇත