ක්‍රිස්ටිනා ටොරස් ස්ථානගත කිරීමේ රූපය

දැනට මම බ්ලොගර් ලෝකයට සහ සිදුවීම් සංවිධානය කිරීමට කැපවී සිටිමි. මම අන්තර්ජාලයට ආදරෙයි, එසේම ඇපල් සමඟ කළ යුතු සියල්ල. මම නව iPhone උපක්‍රම ඉගෙනීමෙන් සතුටක් ලබන අතර එමඟින් ඔබගේ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතනයෙන් ඔබට සොයාගත හැකි සියලු උපක්‍රම හෙළි කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමි.

ක්‍රිස්ටිනා ටොරස් 344 ජනවාරි සිට ලිපි 2014 ක් ලියා ඇත