කාමන් රොඩ්රිගස්

තාක්‍ෂණය පිළිබඳ මගේ ආශාව ඇපල් සමඟ උපත ලැබූ අතර මීට වසර කිහිපයකට පෙර මා තුළ මුල් බැස ගත් අතර දැන් මට ඉගෙනීම සහ තවත් දේ නතර කිරීම නතර කළ නොහැක. මේ හේතුව නිසා, මගේ අත්දැකීම් සහ දැනුමෙන් අයිෆෝන් සහ වෙළඳ නාමයේ අනෙකුත් උපාංග පිළිබඳ හොඳම ප්‍රවෘත්ති දැනුම් දීමට මම ලියමි.

කාමන් රොඩ්රිගස් 236 ඔක්තෝබර් මාසයේ සිට ලිපි 2013 ක් ලියා ඇත