කාලෝස් සැන්චෙස්

පරිගණක විද්‍යා ist යා, ආරම්භයේ සිටම iOS භාවිතා කරන්නෙකු සහ වසර පහකට වැඩි කාලයක් මැක් පරිශීලකයෙකි. මම සංචාරය කිරීමට කැමතියි, නමුත් සෑම විටම මගේ අයිෆෝන් සමඟ හැකි තරම් දැඩි ලෙස වාර්තා කිරීමට සහ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතනයක් සමඟ ගත හැකි හොඳම ඡායාරූප ගැනීමට.

කාලෝස් සාන්චෙස් 215 මැයි මාසයේ සිට ලිපි 2009 ක් ලියා ඇත