පැබ්ලෝ අපරිසියෝ

මම ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගවලට සහ විශේෂයෙන් ඇපල් සන්නාමයට කැමතියි. මගේ විශාල ඇබ්බැහි වීම නම්, මගේ අයිෆෝන්හි ඇති සියලුම ආකාරයේ සංගීතයට සවන් දීමයි. එහි ඇති හොඳ ශබ්දයේ ගුණාත්මකභාවය නිසා, යම් අවස්ථාවක දී ප්‍රයෝජනවත් විය හැකි විවිධ යෙදුම් අත්හදා බැලීමට මම ප්‍රිය කරමි.

පැබ්ලෝ අපරිසියෝ විසින් 2001 අප්‍රේල් මාසයේ සිට 2015 ලිපි ලියා ඇත