පැබ්ලෝ ඔර්ටෙගා

අයිෆෝන් පිළිබඳ විශේෂ specialized මාධ්‍යවේදියෙක්. විස්මිත දේ කිරීමට සහ පහසු ජීවිතයක් ගත කළ හැකි මෙම ශ්‍රේෂ් brand සන්නාමයෙන් නව උපාංග සොයා ගනිමින් මම ලොව වටා සංචාරය කරමි.

පැබ්ලෝ ඔර්ටෙගා 500 නොවැම්බර් සිට ලිපි 2008 ක් ලියා ඇත