Toni Cortés

Apple vytvára zariadenia, ktoré nám uľahčujú život. Ale je to neustále sa vyvíjajúci vesmír a ja som vždy rád aktuálny. Som nadšený, že sa môžem učiť a precvičovať nové skúsenosti so svojimi manzanitami a zdieľať ich s čitateľmi. Závisí na vesmíre vytvorenom Jobsom, odkedy mi hodinky Apple Watch zachránili život.

Toni Cortés od júla 396 napísal 2019 článkov