Manuel Alonso

Që nga takimi im i parë me një produkt të Apple, e dija se kisha gjetur diçka të veçantë. Eleganca e MacBook Pro, inovacioni i vazhdueshëm i iPhone dhe shkathtësia e iPad kanë transformuar jetën time të përditshme dhe profesionale. Jo vetëm që më kanë lehtësuar detyrat e përditshme, por kanë zgjeruar edhe vizionin tim për dizajnin dhe funksionalitetin. Si shkrimtar, qëllimi im është më shumë sesa thjesht të raportoj mbi tendencat dhe produktet më të fundit të Apple. Kërkoj të frymëzoj të tjerët, të ndaj njohuri praktike dhe të ofroj një perspektivë unike që mund të ketë vetëm dikush me një pasion të vërtetë për Apple. Në Mac, kam platformën e përsosur për të shprehur këtë pasion dhe për t'u lidhur me një komunitet që vlerëson inovacionin dhe dizajnin po aq sa unë.