Manuel Alonso

Fan av teknik och Apple i synnerhet. Tillsammans med MacBook Pro, iPhone (och iPad) är det människans största uppfinning efter brand. Du kan också läsa mig på I'm from Mac.