ఇగ్నాసియో సాలా

ఆపిల్ ప్రపంచంలోకి నా మొదటి ప్రయత్నం మాక్బుక్ ద్వారా, "తెలుపు కుర్రాళ్ళు". వెంటనే, నేను 40GB ఐపాడ్ క్లాసిక్ కొన్నాను. 2008 వరకు నేను ఆపిల్ విడుదల చేసిన మొట్టమొదటి మోడల్‌తో ఐఫోన్‌కు దూసుకెళ్లాను, ఇది పిడిఎల గురించి త్వరగా మరచిపోయేలా చేసింది. నేను 10 సంవత్సరాలకు పైగా ఐఫోన్ వార్తలను వ్రాస్తున్నాను. నా జ్ఞానాన్ని పంచుకోవడానికి నేను ఎప్పుడూ ఇష్టపడ్డాను మరియు దీన్ని చేయడానికి యాక్చువాలిడాడ్ ఐఫోన్ కంటే మంచి మార్గం.

ఇగ్నాసియో సాలా 4515 సెప్టెంబర్ నుండి 2014 వ్యాసాలు రాశారు