అభిప్రాయం: ఐప్యాడ్

అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ఎలక్ట్రానిక్ వింతలలో ఒకటైన ఐప్యాడ్ లాంచ్ అయి చాలా రోజులు గడిచాయి ...