มานูเอลอลอนโซ่

แฟนของเทคโนโลยีและแอปเปิ้ลโดยเฉพาะ นอกเหนือจาก MacBook Pro, iPhone (และ iPad) แล้ว ยังเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์หลังไฟไหม้ คุณสามารถอ่านฉันได้ที่ I'm from Mac

Manuel Alonso เขียน 62 บทความตั้งแต่มิถุนายน 2022