พระเยซูตัด

ครูประถมศึกษา. นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ออแพร์ในแมนเชสเตอร์

JesúsCortaเขียนบทความ 16 บทความตั้งแต่เดือนกันยายน 2017