รูเบนกัลลาร์โด

การเขียนและ iPhone เป็นสองสิ่งที่ฉันชอบ และตั้งแต่ปี 2005 ฉันมีโชคที่จะรวมเข้าด้วยกัน ที่สุดของที่สุด? ฉันยังคงสนุกเหมือนวันแรกที่พูดถึงความแปลกใหม่ใด ๆ ที่ Apple นำมาสู่ตลาดสำหรับโทรศัพท์ iPhone

Ruben Gallardo เขียนบทความ 147 บทความตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2017