เซิร์ฟเวอร์ Apple ลงนาม iOS 11 เวอร์ชันก่อนหน้าอีกครั้งเราสามารถดาวน์เกรดจาก iOS 11 ได้

UPDATE: ดูเหมือนว่า Apple ได้เริ่มปิดความเป็นไปได้ในการลงนามเวอร์ชันก่อน iOS 11 ในบาง ...

การโฆษณา