การโฆษณา

Microsoft เปิดตัวอย่างเครื่องมือสำหรับแปลงแอปพลิเคชัน iOS เป็น Windows 10

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม Microsoft เปิดตัว Windows 10 ระบบที่คาดว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่ง ...