Alejandro Aleman

Mag-aaral sa telekomunikasyon, mahilig sa teknolohiya, at lahat ng nakapaligid dito. Ang hinaharap na inhinyero ay sabik na magbigay ng kanyang pananaw.

Si Alejandro German ay sumulat ng 49 artikulo mula Oktubre 2014