Alejandro Cabrera

Mahilig sa mundo ng Apple at mga kababalaghan nito, mayroon akong isang magandang 3 taong gulang na anak na "tuyo" para sa iPhone. Nagtatrabaho ako sa internasyonal na negosyo at nakatira ako sa Santiago de Chile.

Si Alejandro Cabrera ay sumulat ng 58 na mga artikulo mula noong Nobyembre 2015