Alejandro Cabrera

Là người yêu thích thế giới Apple và những điều kỳ diệu của nó, tôi có một cậu con trai 3 tuổi kháu khỉnh rất "khô" vì iPhone. Tôi làm việc trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế và tôi sống ở Santiago de Chile.

Alejandro Cabrera đã viết 58 bài báo kể từ tháng 2015 năm XNUMX