Manuel Alonso

Fan của công nghệ và Apple nói riêng. Cùng với MacBook Pro, iPhone (và iPad), đó là phát minh vĩ đại nhất của con người sau khi cháy. Bạn cũng có thể đọc tôi tại Tôi đến từ Mac.

Manuel Alonso đã viết 63 bài báo kể từ tháng 2022 năm XNUMX