Miguel Hernández

Biên tập viên, người ham học hỏi và là người yêu thích "văn hóa" Apple. Như Steve Jobs đã nói: "Thiết kế không chỉ là vẻ bề ngoài, thiết kế còn là cách nó hoạt động." Vào năm 2012, chiếc iPhone đầu tiên của tôi đã rơi vào tay tôi và kể từ đó không có quả táo nào có thể chống lại tôi. Không ngừng phân tích, thử nghiệm và xem xét từ quan điểm quan trọng những gì Apple phải cung cấp cho chúng ta cả ở cấp độ phần cứng và phần mềm. Không phải là một "fanboy" của Apple, tôi muốn kể cho bạn nghe những thành công, nhưng tôi thích những sai lầm hơn. Có trên Twitter với tên @ miguel_h91 và trên Instagram là @ MH.Geek.