Michael Gaton

Người yêu thích công nghệ nói chung và các sản phẩm của Apple nói riêng. Người dùng iPhone kể từ những thiết bị đầu cuối đầu tiên, bây giờ tôi cũng chơi với iPad và máy Mac.

Miguel Gaton đã viết 68 bài báo kể từ tháng 2007 năm XNUMX