Alvaro Fuentes

Nhà báo đam mê các thiết bị và điện thoại di động. Tôi luôn cập nhật thông tin về iPhone, iPad, Apple Watch và MacBook Pro, vì vậy mục tiêu của tôi là tất cả độc giả đều biết về tin tức.

Alvaro Fuentes đã viết 126 bài báo kể từ tháng 2016 năm XNUMX