louis padilla

Cử nhân Y khoa và Bác sĩ Nhi khoa theo chức danh. Người dùng Apple từ năm 2005, khi tôi mua chiếc iPod nano đầu tiên của mình. Kể từ đó, tất cả các loại iPhone, iPad, Mac, AirPod, Apple Watch đều qua tay tôi ... Theo sự lựa chọn hoặc cần thiết, tôi đã học mọi thứ tôi biết dựa trên hàng giờ đọc, xem và nghe tất cả các loại nội dung liên quan. với Apple, và đó là lý do tại sao tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình trên blog, trên kênh YouTube và trên Podcast.