Ángel González

Tôi đam mê công nghệ và mọi thứ liên quan đến Apple. Kể từ khi có chiếc iPod Touch đầu tiên, tôi đã yêu thích Big Apple cũng như triết lý thiết kế, đổi mới và chất lượng của nó. Kể từ đó, tôi đã mua và sử dụng nhiều thế hệ iPad, iPhone 5, iPhone 6S Plus và các sản phẩm khác của Apple, giúp cuộc sống và công việc của tôi dễ dàng hơn. Tìm hiểu các thiết bị, đọc nhiều và đào tạo về Apple cũng như bản chất của nó với tư cách là một công ty đã cho tôi đủ kinh nghiệm để tìm hiểu chi tiết về các sản phẩm của Apple hàng ngày trong vài năm nay.