Angel Gonzalez

Đam mê công nghệ và mọi thứ liên quan đến Apple. IPod Touch là thiết bị đầu tiên của Big Apple lọt vào tay tôi. Sau đó, nhiều thế hệ iPad tiếp theo, iPhone 5, iPhone 6S Plus ... Việc mày mò với các thiết bị, đọc nhiều và đào tạo tại Apple và bản chất của nó với tư cách là một công ty đã cho tôi đủ kinh nghiệm để kể ra những đặc điểm nổi bật của các sản phẩm Apple đối với vài năm nay.