WatchChat bị xóa khỏi App Store

Ứng dụng cho phép bạn có đầy đủ WhatsApp trên Apple Watch, WatChat, đã bị xóa khỏi App Store và khỏi tất cả Apple Watch

Cửa hàng ứng dụng

Ứng dụng iOS sẽ không còn là một phần của chương trình liên kết iTunes

Hầu hết các cửa hàng trực tuyến đều cung cấp chương trình liên kết mà thông qua đó các công ty hoặc những người có liên kết đến sản phẩm nhận được Apple đã gửi một tuyên bố tới người dùng chương trình liên kết của Apple trong đó tuyên bố rằng Bắt đầu từ năm 2018, các ứng dụng và giao dịch mua hàng trong ứng dụng của họ từ App Store và Mac App Store sẽ không tham gia chương trình này.

Chương trình Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm, dành cho các nhà phát triển quảng cáo ứng dụng của họ, hiện đã có sẵn ở Tây Ban Nha và các quốc gia khác

Cho đến nay, App Store cung cấp cho chúng ta gần 2 triệu ứng dụng các loại, những ứng dụng cố gắng thu hút sự chú ý của chúng ta, nhưng một trong những hệ thống thông báo dành cho các nhà phát triển trong App Store, vừa mở rộng số lượng quốc gia giữa những ứng dụng có sẵn , Tây Ban Nha là một trong số đó.

Ứng dụng tải xuống video YouTube

Các ứng dụng tốt nhất để tải video YouTube từ iPhone hoặc iPad. Có những tùy chọn nào để tải xuống video và nhạc miễn phí từ YouTube?