tiền của ứng dụng nào

Cách WhatsApp kiếm tiền

Một chút lịch sử để tìm hiểu lý do tại sao WhatsApp là ứng dụng hoàn toàn miễn phí không có quảng cáo.