Cách điều khiển HomeKit bằng thẻ NFC

Chúng tôi giải thích cách chúng tôi có thể kiểm soát các phụ kiện, môi trường và tự động hóa của mình bằng một số thẻ NFC đơn giản mà chúng tôi có thể mua với số tiền rất ít