iPhone 14 Pro Max: Ấn tượng đầu tiên

Những ấn tượng đầu tiên về iPhone 14 Pro Max sau khi bóp nghẹt tất cả các tin tức về nó. Đảo động, máy ảnh, màn hình Always-On và nhiều chi tiết khác.