WhatsPad: Whatsapp trên iPad (Cydia)

  Như bạn đã biết, WhatsApp không hoạt động trên iPad, chúng tôi đã thấy một số phương pháp để cài đặt nó trên iPad nhưng ...