Cesar Bastidas

Bengihlale ngithakasela ukuhlola amathuba umhlaba wedijithali osinikeza wona nokuthi singathuthukisa kanjani izimpilo zethu ngawo. Yingakho nginqume ukufundela ubunjiniyela bezinhlelo eNyuvesi yaseLos Andes (ULA) eVenezuela, lapho ngathola khona ukuqeqeshwa okuqinile kwethiyori kanye nokusebenza emkhakheni wesayensi yekhompyutha. Ngemva kokuphothula iziqu, ngaqala ukusebenza njengombhali wokuqukethwe kwezobuchwepheshe kwabezindaba nezinkundla ezihlukahlukene, kuhlanganise ne-Amazon. Umsebenzi wami uhlanganisa ukucwaninga, ukuhlaziya nokubhala mayelana nezindaba zakamuva, izitayela kanye nemikhiqizo emkhakheni wezobuchwepheshe, ngigcizelela ngokukhethekile uhlobo lwe-Apple, engingumlandeli walo omkhulu nomsebenzisi walo. Ngithanda ukwabelana ngolwazi nemibono yami nabafundi, kanye nokwamukela imibono neziphakamiso zabo.