ผู้หญิงจ่ายเงินด้วยโทรศัพท์ของเธอ

Apple Pay: วิธีการชำระเงินที่ทันสมัยสำหรับการซื้อของคุณ

ปัจจุบัน เราใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ในการทำงานหลายอย่างในชีวิตประจำวัน เช่น เช็คอีเมล...

การโฆษณา