Kiểm tra iPhone miễn phí

Nếu bạn muốn biết iPhone của bạn đã được mở khóa chưa, ở đây chúng tôi cung cấp cho bạn một dịch vụ để kiểm tra nó với sự đảm bảo đầy đủ. Tìm hiểu xem bạn có iPhone miễn phí hoặc không theo cách an toàn nhất có thể.

Biết tình trạng liên kết của iPhone của chúng tôi hoặc iPhone mà chúng tôi muốn mua là rất quan trọng để thay đổi công ty điện thoại trong tương lai với mục đích tiết kiệm hóa đơn của chúng tôi, hoặc đơn giản là tính linh hoạt của việc không được liên kết vĩnh viễn với một công ty. Khi một chiếc iPhone chấp nhận thẻ từ bất kỳ loại công ty nào, nó được gọi là iPhone "miễn phí", tức là chúng ta có thể sử dụng thẻ SIM từ bất kỳ nhà mạng nào mà không có bất kỳ loại hạn chế nào và theo cách dễ dàng nhất có thể.

Làm thế nào để biết một chiếc iPhone có miễn phí hay không

Do đó, nếu chúng ta định mua một thiết bị iPhone đã qua sử dụng, thì người mua trong tương lai phải biết iPhone đó là miễn phí hay được liên kết với một công ty điện thoại, vì nếu không, họ sẽ không thể sử dụng nó với một thiết bị khác. thẻ nhà điều hành với thẻ được liên kết với iPhone. Do đó, một bước quan trọng trước khi mua iPhone, hãy đảm bảo rằng nó miễn phí và chúng tôi có thể sử dụng nó với công ty điện thoại mà chúng tôi muốn. Để biết iPhone của bạn có được mở khóa hay không, chúng tôi cung cấp cho bạn một dịch vụ dễ dàng và nhanh chóng, bạn chỉ cần nhập dữ liệu được chỉ định trong biểu mẫu, bạn sẽ nhận được email với báo cáo về dữ liệu được yêu cầu trong vòng khoảng mười lăm phút (trong một số trường hợp cụ thể nó có thể bị trì hoãn đến 6 giờ).