Phòng Ignatius

Bước đột phá đầu tiên của tôi vào thế giới Apple là thông qua một chiếc MacBook, "những người da trắng". Ngay sau đó, tôi mua một chiếc iPod Classic 40GB. Cho đến năm 2008, tôi mới thực hiện bước nhảy vọt với iPhone với mẫu đầu tiên mà Apple phát hành, điều này nhanh chóng khiến tôi quên đi PDA. Tôi đã viết tin tức về iPhone trong hơn 10 năm. Tôi luôn muốn chia sẻ kiến ​​thức của mình và còn cách nào tốt hơn Actualidad iPhone để làm điều đó.