فروشگاه برنامه

فروش به فروشگاه App می آید

با فرا رسیدن کریسمس ، بسیاری از توسعه دهندگانی هستند که برای جشن گرفتن در کنار کاربران ، قیمت برنامه های خود را برای مدت زمان محدود کاهش می دهند.

Infinity Blade III ، برنامه هفته

این هفته ، برنامه ای که به مدت هفت روز رایگان می شود ، Infinity Blade III ، آخرین بازی در حماسه افسانه ای است. آیا شما آن را از دست می دهید؟

برنامه هفته: عصر بخیر!

برنامه هفته این بار یک کتاب تعاملی برای کوچکترهای خانه به ما می دهد. شب بخیر! این به آنها کمک می کند تا بخوابند.