الخاندرو کابرا

عاشق دنیای اپل و عجایب آن ، من یک پسر 3 ساله زیبا دارم که برای آیفون "خشک" است. من در تجارت بین المللی کار می کنم و در سانتیاگو دو شیلی زندگی می کنم.