លោក Alex Vicente

កើតនៅម៉ាឌ្រីដនិងវិស្វករទូរគមនាគមន៍។ ខ្ញុំជាអ្នកចូលចិត្តបច្ចេកវិទ្យាហើយជាពិសេសអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាក់ទងនឹង Apple ។ ចាប់តាំងពីអាយផតនិងក្រោយមកទូរស័ព្ទ iPhone បានចេញមកខ្ញុំបានរញ៉េរញ៉ៃជុំវិញពិភពអេបផលដោយបានតំឡើងនិងរកវិធីរៀបចំប្រព័ន្ធអេកូទាំងមូលដែលផលិតផលរបស់ខ្ញុំទាំងអស់អាចទាក់ទងគ្នាបាន។

Alex Vicente បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៦៥ ចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ ២០១៦