Luis del Barco

ຜູ້ຮັກເຕັກໂນໂລຢີຂອງ Apple ທີ່ສະແຫວງຫາທີ່ຈະແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ແລະຮຽນຮູ້ຈາກຄົນອື່ນ. ຂ້ອຍພະຍາຍາມເອົາໃຈໃສ່ໃນທຸກສິ່ງທີ່ຂ້ອຍເຮັດ, ສະນັ້ນຂ້ອຍຫວັງວ່າ ຄຳ ແນະ ນຳ ຂອງຂ້ອຍຈະຊ່ວຍເຈົ້າປັບປຸງປະສົບການຂອງເຈົ້າກັບ iPhone ຂອງເຈົ້າ.

Luis del Barco ໄດ້ຂຽນບົດຂຽນ 400 ສະບັບນັບແຕ່ເດືອນກໍລະກົດ 2013 ເປັນຕົ້ນມາ