Pablo Aparicio

ຂ້ອຍຮັກອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກ, ແລະໂດຍສະເພາະແມ່ນເຄື່ອງຂອງຂອງ Apple. ສິ່ງເສບຕິດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງຂ້ອຍແມ່ນຟັງເພັງທຸກປະເພດໃນ iPhone ຂອງຂ້ອຍ, ຍ້ອນຄຸນນະພາບສຽງທີ່ດີ, ເຖິງແມ່ນວ່າຂ້ອຍຍັງມ່ວນກັບການທົດລອງໃຊ້ແອັບ different ທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊິ່ງມັນອາດຈະເປັນປະໂຫຍດໃນບາງເວລາ.

Pablo Aparicio ໄດ້ຂຽນບົດຂຽນ 2001 ນັບແຕ່ເດືອນເມສາ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ