Jose Alfocea

ສະເຫມີມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະຮຽນຮູ້ແລະສອນ. ຂ້ອຍມັກລາຍງານກ່ຽວກັບທຸກສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຮູ້, ແລະສິ່ງນີ້, ໄດ້ເພີ່ມຄວາມຈິງທີ່ວ່າຂ້ອຍສະເຫມີກ່ຽວກັບ iPhone, ຊ່ວຍໃຫ້ຂ້ອຍສາມາດສື່ສານຂ່າວສານຂອງແບນີ້ໄດ້ດີຂື້ນ.

Jose Alfocea ໄດ້ຂຽນບົດ 315 ບົດຕັ້ງແຕ່ເດືອນກັນຍາປີ 2016