ໂມງ apple ວັນສຸກສີດໍາ

Black Friday Apple Watch

ວັນ​ທີ 26 ພະຈິກ​ນີ້, ວັນ​ສຸກ​ສີດຳ​ແມ່ນ​ວັນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ວັນ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ປີ​ທີ່​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ມີ...

ສາທາລະນະ