Начо Арагонес

Тоног төхөөрөмж ашиглах, iPhone гэх мэт бүтээгдэхүүний баримтжуулалт зэрэгт арвин туршлага хуримтлуулсан брэнд болох Apple технологийг хайрлах сэтгэл надад төрж байна. Шилдэг тайлан, мэдээ бичихийн тулд би үргэлж шинэчлэгддэг.

Начо Арагонес 217 оны 2018-р сараас хойш XNUMX нийтлэл бичжээ