Apple AirPods Pro

Шинэ AirPods Pro болон шилэн нуруутай iPad Pro нь 2022 он хүртэл ирэхгүй гэж Марк Гурман хэлэв

Сүүлчийн үндсэн илтгэлд олон хүмүүс энэ арга хэмжээний үеэр Apple-ийн удаан хүлээсэн гурав дахь үеийг танилцуулах болно гэж найдаж байсан олон хэрэглэгчид байсан.

сурталчилгаа