whatsapp мөнгө

WhatsApp хэрхэн мөнгө хийдэг

WhatsApp яагаад зар сурталчилгаагүй бүрэн үнэ төлбөргүй програм болохыг олж мэдэхийн тулд бага зэрэг түүх.