сурталчилгаа
iPhone 15, USB-C болон Европын холбоо

Европын холбоо iPhone 15 дээрх USB-C-ийн хязгаарлалтын талаар Apple-д анхааруулж байна

Европын холбоо болон түүний шинэ хууль тогтоомж нь томоохон компаниудад USB-C портыг цэнэглэх арга болгон оруулахыг үүрэг болгосон ...

iPhone 15 Pro Max

Apple iPhone 15-ийн баталгаажаагүй USB-C кабелийн багтаамжийг хязгаарлах болно

iPhone 15-тай холбоотой хөдөлгөөн тасралтгүй үргэлжилж байна. Хүлээн авсан алдагдсан мэдээллийн дараа сүлжээнүүд нь дүрслэл, ойлголтоор дүүрэн байдаг...