د آی پیډ خبرونه

iPad نیوز یوه ویب پاڼه وه چې د ایپل iPad ته وقف شوې وه. دا اوس مهال د actualityiphone.com د iPad برخه کې مدغم شوی

آی پیډ نیوز د اګست د 1751 راهیسې 2016 مقالې لیکلي دي